Wie ben ik?

Ik ben Madelon. Een veelzijdige maker en creatieve gids, coach en creativiteitstrainer gevestigd in Amsterdam. Ik hou ervan om te creëren en anderen te helpen hetzelfde te doen. Al op jonge leeftijd was ik bezig met sociaal creatief ondernemerschap, schrijven, designen en muziek maken. Met een diepe nieuwsgierigheid naar psychologie, religie en spiritualiteit, zoek ik graag verbinding met oude wijsheid en diepere lagen in mijn werk.

Who am I?

I am Madelon. A versatile creator and creative guide, coach, and creativity trainer based in Amsterdam. I love to create and help others do the same. From a young age, I was engaged in social creative entrepreneurship, writing, designing, and making music. With a deep curiosity for psychology, religion, and spirituality, I enjoy connecting with ancient wisdom and exploring deeper layers in my work.

Wat kom ik hier doen?

Ik ben hier om stereotypes en foute aannames op het gebied van de eigen creativiteit te helpen doorbreken. Creativiteit zit in iedereen en ik zie het als een spier die we kunnen trainen. In verbinding met onze eigen creatieve kracht, krijgt het leven een hele andere dimensie; eentje waarbij we meer ruimte hebben om te kunnen spelen en in vrijheid betekenisvol werk te kunnen achterlaten. Daarvoor laat ik creaties achter waar ik anderen mee wil inspireren en motiveren van binnenuit eigen werk te gaan maken.

Met mijn passie voor het creatieve proces startte ik in 2017 mijn eerste bedrijf onder de naam Maple Leafs Creations. Onder die naam schrijf, ontwerp en maak ik eigen muziek.

Why am I here?

I am here to help break stereotypes and misconceptions surrounding our imagination and creativity. Creativity resides within everyone, and I see it as a muscle that we can train. By connecting with our own creative power, life takes on a whole new realm of possibilities—one where we have more room to play and can leave behind beautiful work in freedom. To that end, I create and leave behind creations that aim to inspire and motivate others to create their own work.

With my passion for the creative process, I started my first company in 2017 under the name Maple Leafs Creations. Under that name, I write, design, and create my own music.

Hoe werk ik?

Met mijn eigen zelfgemaakte succesformule activeer ik creatieve kracht en help ik met 6 stappen om te creëren vanuit vertrouwen.

De formule is het resultaat en de mix van jarenlang onderzoek en ervaring op hoog niveau in sport, muziek, onderwijs, psychologie, yoga en de bestudering van oude wijsheid.

How do I work?

With my own homemade success formula which activates creative power and helps in 6 steps to create from a place of trust.

The formula is the result and mix of years of research and experience in high level sport, music, education, psychology, yoga and study of old ancient wisdom.